WYBRANE (0)
Strona główna > Artykuły > Jak starzeje się nasz organizm (zachodzące zmiany)?

Jak starzeje się nasz organizm (zachodzące zmiany)?

widzenia,

 • przewody słuchowe zwężają się, co przyczynia się do gorszego odbierania dźwięków,
 • stopniowe sztywnienie kości ucha środkowego (młoteczek,kowadełko, strzemiączko) na skutek zwapnienia,
 • trudności w lokalizowaniu źródła dźwięku,
 • szum w uszach,
 • Układ nerwowy

  • większa potrzeba snu i odpoczynku,
  • mniejsza aktywność psychiczna,
  • zwiększona drażliwość,
  • obniżony nastrój,
  •  dłuższy czas reakcji na bodźce otoczenia. 

  Starzenie się psychiczne

  Starzenie się człowieka to nie tylko postępujące zmiany fizjologiczne. W aspekcie psychicznym również można zaobserwować pewne symptomy starości. Wśród najbardziej widocznych zmian wyróżnić można:

  • osłabienie pamięci,
  • obawy i lęk przed tym, co nowe (stałe powracanie wspomnieniami do młodości i idealizowanie tego okresu życia, trudności w adaptacji zmian),
  • obniżoną sprawność intelektualną,
  • „zesztywnienie” poglądów,
  • osłabienie wrażliwości uczuciowej,
  • postępujące poczucie izolacji społecznej,
  • utratę zainteresowań (poczucie braku sensu w działaniu).

  Tempo i zakres  rozwoju zmian w psychicznej sferze starzenia się, podobnie jak w fizjologicznym wymiarze, częściowo zależą od stylu życia, jaki człowiek prowadził w młodości. Dbanie o dietę i aktywność fizyczną może uczynić starość mniej dolegliwą i opóźnić wiele zmian fizjologicznego starzenia się organizmu. Otwarty na ludzi, aktywny umysłowo tryb życia oraz psychiczne przygotowywanie się do etapu starości mogą także pozytywnie wpłynąć na jej pomyślny charakter.

  Oznaki starzenia się trudno przypisać do konkretnych wartości wiekowych, ponieważ każdy człowiek w swoistym sobie tempie przechodzi owe zmiany. Wpływ na to ma styl życia, przebyte choroby, nałogi, status socjalny oraz indywidualne uwarunkowania genetyczne. Starzenie się to nieunikniony proces, jednak organizmy niektórych osób nadzwyczaj pomyślnie, łagodnie i stopniowo wchodzą w kolejne lata swojego życia.