WYBRANE (0)
Strona główna > Artykuły > Codzienność seniora > W społeczeństwie > Zalety i wady starzenia się

Zalety i wady starzenia się

Społeczeństwo starzeje się, coraz więcej myśli poświęcamy więc samemu procesowi starzenia się. Czy ma on więcej zalet, czy wad?

Do jednej z najbardziej zauważalnych zalet możemy zaliczyć możliwość swobodnego zarządzania czasem. Dzięki temu łatwiej jest nam realizować własne pasje oraz zainteresowania, a także mamy większą możliwość spędzania czasu z osobami nam bliskimi i tymi, którymi chcemy. Czasem jest to wręcz uwolnienie się od obowiązków zawodowych, ale i rodzinnych. Starzenie przejawia się wówczas w postaci dużej swobody i niezależności – większa ilość czasu dla siebie wiąże się z możliwością pozytywnego skupienia się na swoich potrzebach i zmianach zachodzących w organizmie.

Czy starzenie się może przełożyć się pozytywnie na pracę zawodową danego człowieka? Jak najbardziej. Zaletą wynikającą ze starzenia się jest zdobywane przez całe życie doświadczenie i mądrość życiowa. Starsi pracownicy są często sumienni z uwagi na świadomość upływu czasu i tracenia zdolności manualnych. Jako pracownicy chcą często wykazać swoją przydatność, pracują więc skrupulatniej. Dużą rolę odgrywają w tym kompetencje wykształcane przez lata doświadczeń (osobistych i zawodowych) oraz dojrzałość emocjonalna.

Z drugiej strony istnieją również wady związane ze starzeniem się. Jedną z najważniejszych są zmiany biologiczne, które z kolei przekładają się na zmiany społeczne i psychiczne. Wśród tych ostatnich najczęściej wymieniana jest samotność, poczucie osamotnienia i zatroskanie. Niektórym osobom starszym towarzyszy również bierne „czekanie na śmierć”, postrzeganie okresu starości jako czasu beznadziejnego i straconego.

Należy doliczyć do tego także dolegliwości zdrowotne oraz obniżającą się wraz z wiekiem sprawność fizyczną – niekiedy wręcz niedołęstwo. To zmiany w zakresie sprawności manualnej i percepcyjnej. Organizm staje się mniej sprawny, jego wydolność i odporność obniża się, przez co łatwiej jest zachorować. Jakość życia może obniżyć się i konieczne stają się regularne okresowe kontrole lekarskie. Zmieniają się rysy twarzy oraz sylwetka ciała, co wiąże się ze stopniową utratą atrakcyjności fizycznej.

Warto również wspomnieć, że człowiek w młodszym wieku szybciej przyswaja wiedzę, co z kolei przekłada się u osób starszych na zwiększone trudności przykładowo w korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Na pytanie czy proces starzenia się ma więcej zalet, czy wad trudno odpowiedzieć. Jest to kwestia bardzo indywidualna, związana z punktem widzenia i sposobem myślenia każdego człowieka. Co jest zatem ważne w podejściu do starzenia się? Dla osób starszych istotna jest sama świadomość zalet i wad starzenia się, takich jak opisanych wyżej, oraz przemyślenie możliwości radzenia sobie z nimi. Warto również podjąć odpowiedzialność za jakość własnej starości: zaakceptować zmieniające się warunki życia oraz ukształtować kilka nawyków prozdrowotnych.