WYBRANE (0)
Strona główna > Artykuły > Codzienność seniora > W społeczeństwie > Jakie konsekwencje przynosi starzenie się społeczeństwa?

Jakie konsekwencje przynosi starzenie się społeczeństwa?

konsekwencje starzenia się społeczeństwa, odczuwalne dziś lub w najbliższej przyszłości. Takie skutki to:

-    zmiana obrazu starości funkcjonującego w przestrzeni publicznej, mediach, kulturze masowej

-    mniejsza rola systemu wartości i stylu życia charakterystycznego dla ludzi młodych

-    wzrost znaczenia relacji pozarodzinnych, np. wzrastająca aktywność seniorów w wolontariatach zorganizowanych