Kategoria: W społeczeństwie • W społeczeństwie

  Nowe technologie są dla Ciebie! Ułatw sobie życie

  Świat mknie do przodu coraz szybciej. Codziennie pojawiają się nowinki technologiczne, za którymi ciężko nadążyć. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na bycie cyfrowo wykluczonym? Na pewno nie. Oto kilka przykładów nowych technologii dla każdego. Komputer na dobry początek Wbrew pozorom nie trzeba wydawać na niego kilku tysięcy złotych. Komputery w dobrym stanie, do domowego użytku, można znaleźć w naprawdę dobrych cenach. Pamiętajmy, by wybierać komputer w zaufanym sklepie, w którym zostanie nam zapewniona fachowa pomoc doradcza, gwarancja na sprzęt i możliwość ewentualnego zwrotu, gdyby nowy nabytek nie spełniał naszych oczekiwań.  Przed zakupem poinformujmy sprzedawcę o naszych doświadczeniach ze sprzętem, nawet jeżeli jest zerowe oraz o ograniczeniach, jak np. słaby…

 • W społeczeństwie

  Aktywni kulturalnie znaczy lepsi?

  Kultura jest dorobkiem społeczeństwa, jest wyrazem pewnych doświadczeń i emocji przekazywanych poprzez jej rożnego rodzaju wytwory. Kultura tworzy przestrzeń do spotkań i dialogu nie tylko z nią samą, ale także z drugim człowiekiem.  Aktywność kulturalna to kontakt człowieka z wszelkimi wytworami kultury (obrazami, utworami muzycznymi czy spektaklami) oraz jej autorami. Z kulturą spotykamy się nie tylko bezpośrednio (w muzeach, operze czy teatrach). Doświadczamy jej także poprzez powszechnie dostępne media, takie jak telewizja, radio czy internet. Można więc powiedzieć, że kultura nas otacza, że jest wszędzie. Dlaczego wiec tak rzadko po nią sięgamy i czy sięganie po nią czyni nas lepszymi ludźmi? Kultura wzbogaca  Kultura ukazuje otaczający nas świat inaczej niż sami go widzimy, pomaga nam…

 • W społeczeństwie

  Starzenie się społeczeństwa polskiego

  Starzenie się jest zjawiskiem uniwersalnym, to znaczy, że jest to problem, który dotyka każdego. Ludzie starzeją się i będą się starzeli wszędzie, ale pomiędzy krajami możemy zaobserwować niewielkie różnice w jaki sposób to się dzieje. Zadajmy pytanie: jak starzeją się Polacy? Od początku lat 90. XX wieku można zaobserwować postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego. Wiąże się on ze wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnej zmniejszającej się ilości ludności w wieku przedprodukcyjnym. Przewiduje się, że w następnych latach ten proces tylko przyspieszy, co wpłynie na różne obszary życia. Następują zmiany w strukturach społecznych – mniej jest dzieci, a więcej osób starszych. Z punktu widzenia gospodarczego – mniej uczniów i późniejszych pracowników,…

 • W społeczeństwie

  Jakie konsekwencje przynosi starzenie się społeczeństwa?

  Obecnie możemy zaobserwować zjawisko coraz szybszego starzenia się społeczeństwa. Pociąga to za sobą liczne konsekwencje z medycznego, psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia. W dzisiejszym artykule skupimy się na skutkach starzenia się – jakich sfer dotyczą lub będą dotyczyły w najbliższej przyszłości i w jaki sposób dotykają państwo, ale i nas samych. Starzenie się społeczeństwa to długotrwały spadek urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu się życia osób starszych. Pamiętajmy, że to naturalny proces, który występuje w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. To nieuniknione, że zjawisko to było i będzie wyzwaniem, np. finansowym. Przypatrzmy się temu bliżej. Europa – a więc i Polska – starzeje się. Według danych GUS-u w 1990 roku 13,9% społeczeństwa przekroczyło…

 • W społeczeństwie

  Jak zaradzić starzeniu się Polaków?

  W poprzednim artykule poruszyliśmy temat starzenia się społeczeństwa polskiego. Decydującym czynnikiem wpływającym na powyższe, jest ciągłe podnoszenie się średniej wieku naszego społeczeństwa przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności oraz zwiększonej emigracji osób młodych. Znając powyższe przyczyny, należałoby jednak zadać pytanie: czy procesowi temu można w jakiś sposób przeciwdziałać? Czy państwo oraz inne instytucje powinny ingerować w czynniki, warunkujące demograficzną, w tym liczbę urodzeń? Jeśli tak, to w jaki sposób? Dobrą strategią zachęcającą jak również ułatwiającą posiadanie i utrzymanie dzieci jest zapewnienie warunków sprzyjających realizacji potrzeb rodziny. Na motywację do jej założenia wpływają m.in. czynniki kulturowe, stanowiące zachętę lub w niektórych przypadkach – wpływające negatywnie na proces budowania rodziny. Co rozumiemy poprzez…