Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa w Warszawie to ośrodek zapewniający opiekę i pomoc dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek oferuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, a także pomoc psychologiczną i specjalistyczne poradnictwo. Celem jest umożliwienie kobietom powrót do samodzielności i niezależności, a także zwiększenie ich szans na znalezienie pracy i stabilizację sytuacji życiowej. Dom Pomocy Społecznej jest finansowany przez miasto Warszawa i działa w oparciu o przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej.

Podobne wpisy