Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie jest specjalistycznym zakładem opieki dla osób starszych, kombatantów i osób poległych w działaniach wojennych. Oferuje on mieszkanie, wyżywienie i opiekę medyczną dla swoich residentów. W domu znajduje się również sala rehabilitacyjna, sala do ćwiczeń oraz biblioteka, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Personel opiekuje się residentami, dbając o ich potrzeby i zapewniając im bezpieczeństwo. Dom Pomocy Społecznej jest miejscem, gdzie kombatanci mogą spędzić swoje ostatnie lata z godnością i dostojeństwem.

Podobne wpisy