Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie to miejsce przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. Oferuje ono opiekę całodobową oraz wsparcie w codziennych czynnościach. W skład zespołu opiekuńczego wchodzą lekarz, pielęgniarka, rehabilitant oraz opiekunowie. DPS Kombatant posiada również salę rehabilitacyjną oraz pokoje gościnne dla odwiedzających. Celem jest zapewnienie mieszkańcom komfortu i bezpieczeństwa oraz pomoc w utrzymaniu ich sprawności fizycznej i psychicznej.

Podobne wpisy