Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu to placówka, która zapewnia opiekę i pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom z trudnościami w funkcjonowaniu. Celem DDPS jest poprawa jakości życia tych osób poprzez udzielanie im wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach oraz zapewnienie im możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej oferowane są usługi takie jak: opieka pielęgniarska, wyżywienie, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i rozrywkowe.

Podobne wpisy