Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białystoku to miejsce, które oferuje pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym. Oferuje ono dzienne zajęcia i usługi, takie jak opieka medyczna, rehabilitacja, zajęcia z zakresu kultury i rozrywki, a także wsparcie psychologiczne. Celem Dziennego Domu jest zapewnienie uczestnikom miejsca, gdzie mogą oni czuć się bezpiecznie i komfortowo, a także rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Podobne wpisy