Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogów to miejsce przeznaczone dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dom posiada specjalnie przystosowane pomieszczenia oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów i spełnianiu ich potrzeb. W ofercie znajdują się zajęcia terapeutyczne, zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych. Dom oferuje również pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz w organizacji czasu wolnego. Celem Domu jest pomoc mieszkańcom w niezależnym funkcjonowaniu oraz umożliwienie im jak największej integracji ze społeczeństwem.

Dowiedz się więcej  Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie

Podobne wpisy