Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio: Dom Pomocy Społecznej

Centrum Pomocowe im. św. O. Pio powstało w 2002 roku dzięki współpracy miasta Gdynia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Centrum jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, całodobowo świadczy usługi opiekuńczo – lecznicze, rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej.

Placówka włącza się w działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oferując profesjonalną pomoc i wsparcie. Ponadto realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W tym względzie współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz dysponentami środków rządowych i samorządowych dzięki czemu korzystający z naszych świadczeń nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Z zakresu pomocy społecznej prowadzi działania w formie wsparcia dziennego, którego celem jest społeczno-zawodowe przysposobienie osób niepełnosprawnych.

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio jest placówką w której osoby w jesieni życia, przewlekle i długotrwale chore, często pozbawione opieki najbliższych uzyskują profesjonalną pomoc , opiekę, odnajdują ciepło, życzliwość, miłość i wiarę w sens dalszego życia.

ADRES

ul. Jęczmienna 8

KOD POCZTOWY

81-089

MIEJSCOWOŚĆ

Gdynia

ADRES E-MAIL

centrum.o.pio@caritas.pl

TELEFON

58 667 81 83

58 667 81 84

Dowiedz się więcej  Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Podobne wpisy