|

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – DDPS – jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

ADRES

ul.Nowogródzka 5/1

KOD POCZTOWY

15-489

MIEJSCOWOŚĆ

Białystok

ADRES E-MAIL

sekretariat@ddps.bialystok.pl

TELEFON

85 6750387

STRONA WWW

http://www.ddps.rsi.com.pl

Dowiedz się więcej  Opiekadlaseniora.pl

Podobne wpisy