Ile można dorobić do emerytury? Najnowsze dane

Emerytka dorabia na emeryturze

Dorabianie do emerytury to popularny sposób na poprawienie sytuacji finansowej wielu seniorów w Polsce. Limity dorabiania są jednak regulowane przez przepisy prawa, a ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia emerytalnego. W artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat aktualnych limitów dorabiania, kto może dorabiać bez ograniczeń oraz jakie są konsekwencje przekroczenia ustalonych limitów.

Nowe limity dorabiania do emerytury w 2024 roku

Od marca 2024 roku limity zarobków dla osób pobierających świadczenia z ZUS są wyższe. Podstawą wyliczeń limitów jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce. Limity są aktualizowane co trzy miesiące na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W okresie od marca do maja 2024 roku limity wynoszą:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia: 5278,30 zł brutto
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia: 9802,50 zł brutto.

Limity w poprzednich okresach

Dla porównania, w poprzednich okresach limity były niższe:

  • Od 1 grudnia 2023 do 28 lutego 2024: 5036,50 zł (70%) i 9353,50 zł (130%).
  • Od 1 września do 30 listopada 2023: 4904,10 zł (70%) i 9107,50 zł (130%).

Konsekwencje przekroczenia limitów

Jeśli emeryt lub rencista przekroczy limit 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale jego dochody nie przekroczą 130%, ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż:

  • 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 757,08 zł dla rent rodzinnych.

Przekroczenie limitu o 130% przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył emeryturę do minimalnej kwoty (od marca 2024 roku 1780,96 zł brutto). W ich przypadku, jeśli przychody z pracy przekroczą kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie będzie wypłacane w niższej kwocie, bez dopłaty do minimalnej emerytury.

Dowiedz się więcej  Kiedy będzie wypłacana 13. emerytura?

Renciści bez ograniczeń dorabiania

Niektórzy renciści, w tym pobierający renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz osoby, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, również mogą dorabiać bez ograniczeń.

Już wiesz, ile można dorabiać do emerytury! Ale…

Dorabianie do emerytury może być korzystnym rozwiązaniem, ale warto pamiętać o obowiązujących limitach zarobków. Przekroczenie tych limitów może prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia emerytalnego. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny oraz niektórzy renciści, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Przed podjęciem decyzji o dodatkowej pracy, warto dokładnie sprawdzić aktualne limity i zasady, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz