Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura w 2024 roku?

Senior otrzymuje 14. emeryturę

14. emerytura w 2024 roku zostanie wypłacona we wrześniu, podobnie jak w poprzednich latach. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, przyjętym 28 maja 2024 roku, seniorzy mogą spodziewać się wypłaty dodatkowego świadczenia we wrześniu. Potwierdzenie tej decyzji padło również z ust ministra finansów Andrzeja Domańskiego w wywiadzie telewizyjnym z 5 czerwca 2024 roku.

  Wysokość 14. emerytury w 2024 roku

  W 2024 roku wysokość 14. emerytury wyniesie 1780,96 zł brutto, co odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2024 roku. Kwota ta jest znacznie niższa niż w 2023 roku, kiedy to wynosiła 2650 zł brutto, co oznacza obniżenie o ponad 869 zł.

  Kto jest uprawniony do otrzymania 14. emerytury?

  14. emerytura przysługuje osobom pobierającym różne świadczenia emerytalne i rentowe, w tym:

   • Emerytury i renty z systemu powszechnego,
   • Emerytury rolników,
   • Emerytury służb mundurowych,
   • Emerytury pomostowe,
   • Świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
   • Renty socjalne,
   • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
   • Rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
   • Świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
   • Renty inwalidów wojennych i wojskowych.

   Dla osób, których łączna wysokość świadczeń przekracza 2900 zł brutto, stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenie będzie pomniejszane o kwotę przekroczenia tego limitu.

   Historia 14. emerytury

   14. emerytura została wprowadzona w 2021 roku jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Miała na celu wsparcie finansowe najuboższych seniorów, pomagając im w pokryciu rosnących kosztów utrzymania. Inicjatywa ta była częścią szerszej strategii polityki społecznej rządu.

    Pierwsze wypłaty i waloryzacja

    Pierwsze wypłaty 14. emerytury miały miejsce we wrześniu 2021 roku. Wysokość świadczenia była waloryzowana co roku, rosnąc wraz z minimalną emeryturą. W 2023 roku 14. emerytura wyniosła 2650 zł brutto, co było znaczącym wsparciem finansowym dla emerytów.

    Kontrowersje i krytyka

    Decyzja o obniżeniu kwoty 14. emerytury w 2024 roku spotkała się z krytyką ze strony emerytów i polityków, którzy argumentowali, że wsparcie powinno być wyższe, zwłaszcza w kontekście rosnącej inflacji i kosztów życia. Mimo kontrowersji, program 14. emerytury pozostaje ważnym elementem polityki społecznej i wsparcia dla seniorów w Polsce.

    Dowiedz się więcej  Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

    Termin wypłaty 14. emerytury

    14. emerytura w 2024 roku zostanie wypłacona we wrześniu i wyniesie 1780,96 zł brutto. Świadczenie to jest dostępne dla szerokiego kręgu emerytów i rencistów, choć jego wysokość będzie zależna od łącznej kwoty otrzymywanych świadczeń, z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”. Historia 14. emerytury pokazuje, że jest to ważne wsparcie finansowe dla seniorów, które zostało wprowadzone w 2021 roku i od tego czasu podlega corocznej waloryzacji, chociaż nie zawsze w pełni zadowalającej dla beneficjentów.

    Podobne wpisy

    Dodaj komentarz