Kiedy będzie wypłacana 13. emerytura?

Drewniany emeryt z 13 emeryturą - symbol smutnej prawdy o dodatkowej emeryturze

13. emerytura w 2024 roku została wypłacona w kwietniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ustalił harmonogram wypłat na konkretne dni miesiąca. Seniorzy otrzymali dodatkowe świadczenie w terminach: 1, 5, 10, 15, 19 oraz 25 kwietnia 2024 roku. Wypłaty te były dostosowane do regularnych terminów wypłaty emerytur i rent, więc osoby otrzymujące świadczenia na początku miesiąca mogły liczyć na szybszą wypłatę.

Czy 13. emerytura została już wszystkim wypłacana w 2024 roku?

Tak, 13. emerytura była wypłacana w 2024 roku. Każdy emeryt i rencista, który na dzień 31 marca 2024 roku spełniał kryteria uprawniające do pobierania emerytury lub renty, otrzymał to dodatkowe świadczenie.

Ile wyniosła 13. emerytura w 2024 roku?

Wysokość 13. emerytury w 2024 roku wynosiła 1780,96 zł brutto, co odpowiada kwocie najniższej emerytury po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2024 roku. Po potrąceniu składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego, seniorzy otrzymali kwotę netto wynoszącą około 1620,67 zł.

Prognoza 13. emerytury na 2025 rok

Chociaż konkretne daty wypłat na 2025 rok nie zostały jeszcze ustalone, istnieją silne przesłanki, że 13. emerytura będzie również wypłacana w 2025 roku. Program Emerytura Plus, w ramach którego wypłacane są dodatkowe świadczenia, jest przewidziany na kolejne lata. Możemy zatem oczekiwać, że zasady wypłaty oraz terminy będą podobne jak w latach poprzednich, czyli w kwietniu.

Kto jest uprawniony do otrzymania 13. emerytury?

Dodatkowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku spełniają kryteria uprawniające do:

 • Otrzymywania emerytury, obejmującej emeryturę pomostową, okresową emeryturę kapitałową i emeryturę częściową.
 • Przyznania renty z powodu niezdolności do pracy, w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej.
 • Przyznania renty szkoleniowej.
 • Otrzymywania renty socjalnej.
 • Przyznania renty rodzinnej.
 • Otrzymywania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • Prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
 • Prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • Prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Dowiedz się więcej  Ile można dorobić do emerytury? Najnowsze dane

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

W 2024 roku pewne grupy osób nie były uprawnione do otrzymania trzynastej emerytury, w tym:

 • Osoby, których prawo do świadczenia zostało zawieszone na dzień 31 marca 2024 roku z powodu przekroczenia określonego limitu dochodowego (130% przeciętnej pensji).
 • Emerytowani sędziowie i prokuratorzy.
 • Osoby pobierające emeryturę olimpijską.

Podsumowanie

13. emerytura w 2024 roku została wypłacona w kwietniu, a jej wysokość wyniosła 1780,96 zł brutto. Seniorzy mogą spodziewać się podobnych zasad wypłat w 2025 roku, choć konkretne daty i kwoty będą zależeć od przyszłych decyzji ZUS oraz waloryzacji emerytur.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz