Polski Ład a emeryci?

Seniorka przy oknie

Polski Ład to program wielu reform, jakie zostały wprowadzone w życie z początkiem 2022 roku jako plan odbudowy kraju po okresie pandemii koronawirusa. Na stronie rządowej dotyczącej Polskiego Ładu dla emerytów rządzący deklarują, że jeśli jesteś emerytem lub rencistą, a Twoje świadczenie miesięczne jest nie wyższe niż 4920 zł brutto, to zyskasz lub już zyskałeś na przeprowadzonej reformie. Jak to możliwe? Jakie programy kierowane do seniorów wprowadził Polski Ład?

Czym jest Polski Ład dla seniorów?

Od 2022 roku funkcjonuje w Polsce Polski Ład, a emerytów dotykają zmiany, jakie zaszły w wielu innych polskich ustawach. Modyfikacji uległa m.in. kwota wolna od podatku, przez co część wypłacanych emerytur i rent z ZUS została już w styczniu przekazana w innej wysokości. Nie bez znaczenia pozostały zmiany przepisów związane z odliczaniem składki zdrowotnej, które u wielu seniorów miały wpływ na wypłatę pieniędzy do ręki.

Rząd zaplanował w ramach Polskiego Ładu wprowadzenie PIT-0 dla pracujących emerytów, przygotował program Aktywni+ oraz zmienił zasady wyliczania świadczeń.

Pracujący emeryci a PIT-0

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie musi oznaczać, że musisz przejść na to świadczenie. Polski Ład wprowadził udogodnienia dla emerytów utrzymujących aktywność zawodową – PIT-0. Ci, którzy pracują, korzystają z podobnego rozwiązania jak młodzi ludzie do 26. roku życia w zakresie opodatkowania PIT.

Polega to na tym, że nie zapłacisz podatku dochodowego od swoich rocznych dochodów do wysokości 85 528 zł brutto, jeśli będziesz rozliczać się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 12 i 32 proc., a przy tym skorzystasz z kwoty wolnej, wynoszącej 30 tys. zł. Seniorzy pozostający na rynku pracy, którzy jednocześnie nie pobierają emerytury, mimo posiadania takiej możliwości, korzystają z możliwości zarobienia 115 528 zł rocznie bez podatku dzięki reformie Polski Ład. PIT-0 im to gwarantuje.

Dowiedz się więcej  Czym są plamy wątrobowe u seniora i jak je zniwelować?

Wpływ Polskiego Ładu na emerytury

W zależności od tego, w jakiej wysokości świadczenie uzyskuje emeryt, inny będzie wpływ na wysokość świadczenia po wdrożeniu Polskiego Ładu. Seniorzy odczuli to już przy pierwszym miesiącu 2022 roku. Zasadniczo wszyscy ci, którzy uzyskiwali emerytury w kwocie do 4920 zł, otrzymali dzięki Polskiemu Ładowi wyższe świadczenia. Natomiast powyżej tej granicy, gdy emerytura wynosiła w granicach od 4920 zł do 12 800 zł netto, w styczniu 2022 roku otrzymali świadczenie w kwocie niższej niż w grudniu 2021 roku. ZUS jednak zwracał nadpłacony podatek za styczeń 2022 wraz ze świadczeniem za luty tego samego roku, bo obliczał zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z zasadami obowiązującymi 31 grudnia 2021 roku.

Z kolei gdy emeryt pobierał w grudniu 2021 roku emeryturę powyżej 12 800 zł, to netto uzyskał w styczniu kolejnego roku świadczenie w kwocie niższej. Było to spowodowane tym, że kwota zmniejszenia (425 zł) stosowana od 2022 roku nie była w stanie pokryć wzrostu składki zdrowotnej pobieranej ze świadczenia. Składka ta wzrosła z 1,25 do 9 proc. podstawy jej wymiaru.

Natomiast od lipca 2022 roku kolejna odsłona Polskiego Ładu dla seniorów wprowadziła następne zmiany. Program Niskie Podatki umożliwił zmianę stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12 proc., w pierwszym przedziale skali podatkowej, a dotyczyła ona wszystkich przychodów, jakie emeryci uzyskali od 1 stycznia 2022 roku, czyli działała wstecznie. Dlatego Nowy Polski Ład dla emerytów oznacza potrącanie mniejszej obowiązkowej zaliczki na PIT.

Szacuje się, że nawet 3,1 mln emerytów zyskało wyższe emerytury i renty. To osoby, którym wcześniej przysługiwały świadczenia w granicach od 2500 zł do 9500 zł brutto. Najwięcej na zmianach w Nowym Polskim Ładzie dla emeryta zyskały osoby uzyskujące świadczenie powyżej 4000 zł brutto. Przy emeryturze 3000 zł brutto był to zysk średnio 25 zł netto, ale już przy 4920 zł – 121 zł na rękę.

Dowiedz się więcej  Samotność starszego człowieka

Program Aktywni+

Od 1 lutego 2022 roku uruchomiono nabór ofert w konkursie edycji 2022 Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, który zainaugurowano w powiązaniu z Polskim Ładem. Emeryci dzięki realizowanym projektom Aktywni+ mają mieć szansę uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Aktywizować ma on seniorów w czterech obszarach:

  • aktywność społeczna,
  • partycypacja społeczna,
  • pomoc osobom starszym wykluczonym cyfrowo,
  • przygotowanie do starości – umocnienie trwałych relacji międzypokoleniowych i kształtowanie postaw empatycznych wobec osób starszych.

Właściwie program ten kierowany jest nie stricte do seniorów, ale do organizacji pozarządowych na realizację projektów skierowanych do osób starszych. Na wsparcie projektów dla seniorów rząd przeznaczył w naborze z 2022 roku 40 mln zł.

Podobne wpisy