Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów – dofinansowanie z PFRON

Seniorzy z uwagi na wiek oraz towarzyszące mu ograniczenia związane z różnymi chorobami i deficytami powinni dbać o swoją kondycję i zdrowie bardziej niż inni. Dla osób starszych przeznaczone są między innymi turnusy rehabilitacyjne. Kto może wziąć w nich udział? Jak wygląda kwestia pokrycia wydatków związanych z turnusem rehabilitacyjnym dla seniora?

Czym są turnusy rehabilitacyjne dla seniorów?

Seniorzy są szczególną grupą ludzi w pewnym wieku, najczęściej –  emerytalnym. W Polsce mianem emeryta określa się osobę, która ukończyła 60. lub 65. rok życia, w zależności od tego, czy jest to kobieta czy mężczyzna.

Jeżeli Ty lub osoba starsza, którą się opiekujesz skarży się na bóle kręgosłupa sprawdź nasz poradnik dotyczący wyboru materaca leczniczego dla seniora!

Dla zachowania organizmu seniora w możliwie jak najlepszym stanie na dłużej i w celu aktywizacji osób starszych przygotowano ofertę turnusów rehabilitacyjnych. To zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, która połączona jest z elementami wypoczynku i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Celem turnusu jest nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, nabycie nowych i rozwijanie dotychczasowych zainteresowań, ale może przede wszystkim poprawa ogólnie rozumianej psychicznej i fizycznej sprawności organizmu osoby starszej. Poprzez uczestnictwo w takich turnusach można wziąć udział w wielu ciekawych zajęciach, które przewidziane są w ich programach.

Senior powinien na co dzień dbać o dużą ilość snu, zbilansowaną dietę i odpowiednią ilość aktywności fizycznej. Dla aktywnych seniorów przygotowaliśmy ranking 3 najczęściej polecanych rodzajów aktywności fizycznej dla seniorów w 2023 roku!

Kto może wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

Jak sama nazwa wskazuje, w turnusie rehabilitacyjnym dla seniorów mogą wziąć udział osoby starsze.

Jeśli chodzi o dofinansowanie przez PFRON, to mogą z nich korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które przedstawią ważne orzeczenie o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Dowiedz się więcej  Renta dożywotnia – sposób na regularny dochód dla seniora

Wymagane jest jedno z tych orzeczeń. Pozostali seniorzy mogą wziąć udział w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczonych dla nich, ale zwykle całkowicie odpłatnie, bez możliwości uzyskania dotacji.

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego przez państwo

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli mają dofinansowanie PFRON ( z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), mogą być organizowane wyłącznie przez firmy posiadające wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę. Miejscem ich organizacji mogą być jedynie ośrodki wpisane do rejestru wojewódzkiego, z wyjątkiem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

Uczestnictwo w najczęściej 7-dniowych turnusach rehabilitacyjnych dla seniorów jest płatne, ale można uzyskać dofinansowanie z PFRON. Prawo do takiej dotacji ma każda osoba z niepełnosprawnością, bez względu na jej stopień.

Więcej informacji na temat dofinansowania PFRON przeczytasz na stronie PFRON

Jednak turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON zakładają kryterium dochodowe dla starających się o nie seniorów.

Dofinansowanie PFRON – tabela z pfron.org.pl

Ile dofinansowania z PFRON przysługuje na turnus rehabilitacyjny dla seniora?

Średni miesięczny wpływ z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka gospodarstwa domowego oraz 65 proc. średniej pensji w przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo. Jeśli jednak pułap ten zostanie przekroczony, dofinansowanie nie musi być w całości odebrane. Wówczas kwota pomniejszona zostanie o sumę, o którą dana osoba przekroczy limit.

Podobne wpisy